HEZKUNTZA

Pedagogia honetan haurra da ardatza, haurra eta bere garapen naturala errespetatzea, eta horrekin batera baita garapen horri buruz gogoeta egitea ere, garapenean sortzen zaizkion beharretan ahalik eta ondoen laguntzeko.

Haurra heztearen helburua da bere garapen korporal, psikologiko eta kognitiboaren etapa guztietan autonomiarantz laguntzea, heldua izaten denean gai izan dadin bai ekimena izateko, bai askatasunez aukeratzeko eta bai bere ingurunean modu sortzailean jarduteko. Horregatik, ikaslea da momentu oro curriculumaren ARDATZA.

 “Bizitzan jakitea baino baliotsuagoa da jakitera heltzeko egiten dugun bidea.”

Lehen Waldorf eskola Alemanian sortu zen 1919an, Rudolf Steiner (1861-1925) filosofo eta irakasle austriarrak emandako jarraibideetan oinarrituta, hark prestatu baitzuen irakasle taldea.

Eskola horrek 700dik gora ikasle izan zituen, eta mundu osoan zabaldu zen mugimendu baten aitzindari bilakatu zen. Gaur egun 2.000 eskolatik gora daude kontinente guztietako 60 bat herrialdetan zehar zabalduta.

Eskola hauek oinarrizko irakaskuntza-ziklo guztiak eskaintzen dituzte: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa. Horrek esan nahi du Waldorf eskolak direla munduan dagoen eskola libreen mugimendurik handiena eta asko UNESCOekin elkartutako Eskolen barruan, gainera.

Eskola librea esaten dugunean Waldorf eskoletara datozen neska-mutikoak askatasunera heltzeko prestatzen ditugula esan nahi dugu, hau da, neska-mutikoek norbanako errespetagarriak izatera heltzeko erremintak jasotzen dituztela.

Rudolf Steiner Austriako Kraljeviç-en (gaur egun Kroazia) jaio zen 1861ean eta Suitzako Dornach-en hil 1925ean. Natur Zientziak, Matematika eta Filosofia ikasi zituen Vienan, eta idazle, erredaktore eta irakasle izan zen Viena, Berlin eta Wiemarren, besteak beste. Azken horretan Goetheren lan zientifikoa editatu zuen. Bere lanean urteekin gero eta gehiago nabari zaio “Zientzia Espirituala” sortzeko premia. Horrela, XX. mendearen hasieran, antroposofia deitu zion zientzia espirituala sortu zuen eta Dornachen (Basileatik gertu) bere jardueretarako zentroa, Goetheanuma.

Antroposofia gizon esan nahi duen “antropos” eta jakinduria esan nahi duen “sofia” hitz grekoetatik dator, eta munduari eta gizakiari buruzko beste irudi bat eskaintzen digu, gure buruaz eta patuaz jakin-mina dugunoi. Lehena izan zen zientzia espiritualaren garapenerako metodologia zientifiko zorrotza aplikatzen.

Rudolf Steinerren ikerketa espiritualaren emaitzek berrikuntzak ekarri dituzte gure bizitzaren sektore askotara: pedagogiara (Waldorf eskolak), medikuntza eta pedagogia sendagarrira, artera (arkitektura, pintura, euritmia eta hitzaren artea), nekazaritzara (metodo biologiko dinamikoa) eta ordena sozialera (gizartearen hiru alderdiko antolamendua).

HEZKUNTZA

Zer behar du umeak hain txikia denean?

Segurtasuna emango dion ingurua, konfiantzan eta familian sentiaraziko diona. Horretarako, kalitatezko zaintza eskaintzen diogu eguneroko erritmoan, jolasean, higienean, jaterakoan, fardela aldatzean… eta baita alaitasuna ere. edozein ekintza egitean: ogia, eskulanak… Horrela eta egunez egun maitasunez lan eginez, atxikimendu segurua sortzen dugu berarengan, eta konfiantzan eta segurtasunean bizitzen eta bere autonomia garatzen laguntzen diogu. Prozesuan ez dira arauak eta mugak falta, horiek ere haurrak behar duen segurtasun horretan laguntzen dutelako.

Geroa Eskolako txikitxoen gelan oso garbi daukagu gurasoengandik aparte eskaintzen den zaintza-denbora honek izugarrizko garrantzia duela adin hauetan. Horregatik, banan banako arreta ematen diegu, beren segurtasun emozionala sendotzeko, eta horrela, beren garapen psikomotorea, emozionala eta hizkuntzarena (ibiltzen, hitz egiten eta pentsatzen ikastearen bidez gauzatzen dena) errazteko, horiek baitira adin honetako garapenaren hiru ardatzak.

Gure ustez, heziketak haurraren osasuna eta garapen orekatua bultzatu behar ditu. Horregatik, garrantzi handia ematen diogu haurra etxean bezala hartu eta zaintzeari, eta bere garapen egokiak behar duen guztia emateari.

“…era guztietako inpresioetara zabalik dagoen organo sentsorial bat da oso-osorik haur txikiaren gorputza. Hau da, haurra izugarri sentikorra da bere hurbileko inguruarekiko. Irribarre batek, maitasun adierazpen batek, hitz gozo batek (berotasun- eta indar-iturri paregabeak guztiak ere), koloreek, formek, gauzen txukuntasunak, inguruko pertsonen pentsamendu positiboek… guztiek moldeatzen dute haurra, alegia, denak ematen dio forma, eta, jakina, baita urduritasunak, ekintza zentzugabeek eta haserrealdiek ere…”

Helmut von Kügelgen

Heldu batek segurtasunez jarduten duenean, horren sustraia edo arrazoia bere lehen zazpi urteetan aurkituko dugu; izan ere, umetan ulermenez eta maitasunez elikatu eta gidatzen diren jarduerak hazi antzekoak dira, gero, etorkizunean alegia, auto-diziplinararako eta ekimenerako gaitasuna ematen dutenak.

Helduok egiten dugun guztiak ‑eta egiten dugunak baino gehiago gure egiteko moduak‑ haurraren borondatean, egiteko gaitasunean, eragiten du, inguruari imitazioaren bidez erantzuten baitio. Horregatik, haurra eskolan dagoenean, bere barruko zein kanpoko jarduera pizten ahalegintzen gara:

 • Inpresio sentsorial osasungarrien bidez
 • Jarduera osasungarrien bidez
 • Ohitura egokiko erritmo osasungarria eskainiz egunero

Haur Hezkuntzako eskolan haurrek, gainera, harremanak egiten ere ikasten dute, alegia, beste haur eta heldu batzuekin elkarbizitzen, eta alderdi hau berebizikoa da bere garapen sozialean. Gelan haurrak beste adin batzuetako haurrekin aritzeko aukera du, familia handi batean egongo balitz bezala, eta hori izugarri aberatsa da.

Sentitzearen edo sentimenaren alderdia lantzeko haurrekin egiten dugun lana artistikoa izaten saiatzen gara: erabiltzen dugun hizkuntza, musika, eskulanak, haurraren ingurua zaintzeko modua… dena da polita eta artistikoa.

Sentimenduak eta baloreak berebizikoak dira gure bizitzan. Horregatik, moralki positiboak diren ezaugarriak landu nahi ditugu haurrengan: auto-estimua, lankidetza, besteekiko eta naturarekiko errespetua, miresmena, begirunea, errukia, konfiantza, edertasuna eta ontasuna esperimentatzeko gaitasuna… Bizitzan zehar sentimendu horiek gero epaitzeko edo baloratzeko gaitasun bihurtzen dira.

Pentsatzeko gaitasunak, bestalde, bizi dugunari zentzua eta ordena emateko aukera ematen digu, bizi duguna beste gauza batzuekin erlazionatzekoa, eta horri esker munduan integratuta sentitu gaitezke. Kontuan izan behar dugu adimena ez dela haurraren burmuinean isolaturik dagoen zerbait, baizik eta bere borondatean antzeman daitekeen ezaugarria, egitearen bidez garatzen den ahalmena delako. Gure helburu pedagogikoa kasu honetan pentsamendu argia eta zehatza sustatzea da eta nola lortu daiteke hori? Zentzua duten jarduerak eginez, ulerterrazak diren sekuentziadunak eta koherentziadunak, helburura daramaten etapa guztiak lotzen dituztenak. Haurrak imitatu egiten ditu lehendabizi eta gero ulertu; beraz, bizipenaren eta egitearen bidez pizten dugu berarengan ulermena edo ulertzeko gaitasuna.

Pentsatzeko gaitasuna lortzeko orduan jolas librea da gure beste ardatzetako bat. Jolas libreak pentsamendu sortzailea garatzen du haurrarengan, mundua eta naturaren legeak deskubritzeko aukera ematen diolako. Jolasaren bitartez haurraren zoriontasuna babestu eta ziurtatzen dugu,  jolasean deskubrimenduak egiteak, objektuekin behin eta berrio saiatzeak, emaitzekin harritzeak zoriontasuna ekartzen baitu. Harridura diogunean, gainera, ez dugu ahaztu behar harridura dela etorkizunean ezagutzarako indarra eta gogoa emango diona.

Pentsamenduarekin jarraituz hizkuntza aipatu behar nahitaez, hizkuntza baita pentsamenduaren tresna. Horregatik, hizketa garbia (ez haurrei moldatua), ondo artikulatua, aberatsa eta bereizgarria erabiltzen dugu, egiatasunez betea eta zuzenekoa. Alderdi hau etxera joan aurretik ipuin bat kontatzearen bidez jorratzen dugu bereziki.

Bada pentsamenduarekin lotutako beste alderdi bat, memoria alegia. Hiru urtetik sei urtera bitartean haurra memoria lokala izatetik memoria erritmikoa izatera pasatzen da eta azken horretatik, denborazkora. Gelan mimo handiz zaintzen ditugu eguneko, asteko, hileko eta urteko erritmoak eta horrek izugarri laguntzen die memoria garatzen; izan ere, erritmo horiek denboraren korrontean kokatzen eta denbora bera egituratzen laguntzen die. Ipuin, errima, kantu eta aho-korapiloek ere izugarri laguntzen dute horren garapenean.

Lehen Hezkuntzan haurra irudimena, sormenerako gaitasuna, garatzen hasten da fantasiaren bidez. Haurrak adin honetan mundua ederra dela sentitu beharra dauka.

Horrekin batera, mundua ulergarria dela sentitu behar du. Mundua modu abstraktuan erakusten badiogu, ez zaio ikasteko grinarik piztuko. Horregatik, landuko den edozein gai modu bizi eta irudimentsuan aurkezten diogu, motibazioa eta interesa pizteko.

Horretarako tresna nagusia egiten den guztia artistikoa izatea da. Artistikoa izan behar da une oro eta lan oro, ez arlo artistikoak bakarrik.

Ez dugu testu-libururik erabiltzen; haurrek liburu antzekoak diren koadernoak sortzen dituzte. Horietan curriculum propioa dugula ikus daiteke, irakaslearen esperientziak une oro aberasten duen curriculuma, baina, era berean, gure Erkidegoko Oinarrizko Ikasketa Planera egokituta eta homologatuta dagoena.

Lehen Hezkuntzako urteetan hizkuntza, matematika eta gizarte eta natur zientzietako oinarrizko ezagutza guztiak helarazten dizkiegu, baita arte-hezkuntza, musika, atzerriko hizkuntza eta ingurumen-hezkuntza ere. Eta horien guztien osagarri irudimena eta sormena aberasten dituzten ekintzak ere bai: poesia errezitatu, marrazketa, pintura, antzerkia, musika, egurra landu…

Izan ere, Waldorf eskoletan gai intelektualez gain, artistikoak eta eskulanetakoak ere sartzen dira programan, gorputz-hezkuntzarekin eta kirolekin batera, gizakiaren hiru alderdi nagusiak, alegia, pentsamendua, sentimendua eta borondatea, harmoniatsuki garatzeko helburuarekin.  Jarduera horietan guztietan neska-mutikoek irakaslearen banan-banako eta afektuzko arreta jasotzen dute. Zergatik? Horixe delako ikasleen motibazioa ziurtatzeko giltza. Era horretara lan eginda, gainera, helduak direnean pentsatzeko eta egoera ezezagunei objektibotasunez aurre egiteko gaitasuna izango dute. Izan ere, artistikoki bideratutako sentimenduarekin bakarrik lortu daiteke pentsamendu bizi eta propioa edukitzea.

12 urtetik 16ra bitarteko adin-tartea hartzen du bigarren hezkuntzak, gaztearen garapenean etapa zinez garrantzitsua, izan ere, eraldakuntza prozesu izugarria bizi du. Alde batetik, barrualderantz norbanakoa dela sentitzen hasten da eta, bestetik, kanpoaldera izaki soziala ere badela sentitzen du.

BIGARREN HEZKUNTZAKO CURRICULUMA

GEROA ESKOLAN, Eusko Jaurlaritzaren Bigarren Hezkuntzako curriculum ofiziala betetzeaz gain, Waldorf pedagogiaren ikuspegitik oso garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk ere lantzen ditugu, heziketaren bidez gizakiaren osotasuna landu nahi dugulako. Horrek esan nahi du balio kognitiboa duten arloekin batera, jarduera artistiko eta praktikoak ere lantzen ditugula, gure ustez horixe delako bidea adin honetako benetako helburua lortzeko, alegia, gaztea heldua izatera heltzen denean gai izatea

Askatasunez pentsatzeko eta iritzi propioa izateko.

• Gizartean egoki moldatzen lagunduko dion oreka emozionala izateko.

• Idealak eta grinak gauzatzen, alegia, bere asmoak betetzen ahalegintzeko.

Beste era batera esanda, ikasle sortzaileak nahi ditugu gizarteratu eta horretarako, egunero gauza berriak sortzeko eskatzen diegu. Sorkuntza-lanik handiena beren liburuak sortzea izaten da. Gure eskolan ikasleek ez dute testulibururik; beraiek sortzen dituzte beren liburuak, egunero lan handia eginez. Horrek, bestalde, irakasleak klasea beti modu berri eta sortzailean prestatzea eskatzen du, zaila baita sortzailea izaten erakustea norbera sortzaile izan gabe. Arteko klase espezifikoetan ez ezik (musika, egur-lanketa, marrazketa…), artea arlo guztietan (matematika, historia, hizkuntzak…) ere aurkituko dugu. Eguna bera ere poesia errezitatuz, txirula joz eta erritmo ariketak eginez hasten dugu, gazteari esnatzen laguntzeko.

Esperientziak erakutsi digu jarduera hauek arlo artistikoan zein arlo intelektualean pizten dutela sormena. Gainera, dagoeneko zientzia bera ere konturatu da mugimenduak, musikak eta poesiak lagundu egiten dutela beste gai hotzago batzuk, dela matematika edo dela filosofia, hobeto ulertzen.

BIGARREN HEZKUNTZAKO METODOLOGIAREN OINARRIAK

Ardatzak diren irakasgaiak periodoka ematen ditugu, hau da, gutxi gorabehera hiru asteko epean egunero goizeko lehen bi orduetan arlo bakarra lantzen dugu. Horrela, askoz errazagoa da ikasleek gaian sakontzea eta interesa ez galtzea. Arlo bakoitza, gainera, aitzakia bat baino ez da nerabeak munduari begira jarri eta perspektiba berriak eskaintzeko.
Arlo zientifikoetarako atea, berriz, esperimentazioa izaten da beti. Ohiko metodo pedagogikoetan normalean lehendabizi legea ematen da eta gero, lege horretatik abiatuta problemak ebaztera jotzen da. Waldorf pedagogian bide fenomenologikoa hartzen da, hau da, ikasleek esperimentatu egiten dute lehenengo eta gero hortik fenomenoen atzean dagoen legea ondorioztatzen. Hainbat dira bide honen onurak, baina bereziki hauxe: beren pentsamenduan konfiantza izaten eta ideia abstraktu eta logikoak ulertzen ikasten dutela.
Horrekin batera, bultzatu egiten ditugu txikiagoak zirenean autoritateak esaten zuelako onartzen zituzten jarrera eta usteei aurre egitera eta euren ikuspuntuak lantzera, baita beharbada gainerakoek mundua beste modu batean ikusten dutenean ere. Beste era batera esanda, gauzak euren kabuz epaitzeko gaitasunaren garapen osasungarria bultzatzen dugu eta, horrekin batera, gelak osatzen duen komunitatean erantzukizun soziala hartzera animatzen ditugu. Izan ere, adin honetan berebizikoa da ikasleek munduko bizilagunak direla eta norbanako modura erantzukizun soziala ere badutela esperimentatzea.

NOLA NEURTZEN DIRA GURE IRAKASKUNTZAREN EMAITZAK?

Gure irakaskuntzaren emaitzak izugarri ederrak dira. Guretzat garrantzitsuena ikasle bakoitzak modu egokian garatzeko behar dituen oinarriak jaso dituela egiaztatzea izaten da. Gure ustez, ikasle bakoitza bakarra da eta berezitasun horretan zerbait berria dakar munduari eskaintzeko. Horregatik, bere gaitasun propio horiei loratzen utzi behar diegula uste dugu, norbanako modura dakarren hori garatzera heldu dadin.
“Gure galdera ez da hau:
gizakiak zer ikasi eta zer ezagutu behar du
ezarrita dugun gizarteari eusteko?
Gure galdera beste hau da:
zer ahalmen dago
eta zer garatu daiteke gizakiarengan?
Hala jokatuta, gazteek indar berriak
eskainiko dizkiote gizarteari.
Hala jokatuta, gizartean beti iraungo du
gizaki integral berriek
gizarteari egiten dioten ekarpenak.
Beraz, gazteekin ez dugu egingo
gizarteak haiekin egin nahi duena”
Rudolf Steiner
Beste emaitzetakoa bat da ikasleak gizartean erabakitasunez integratzen direla ikustea. Waldorf pedagogiak indarra duen herrialdeetan estatistikek diote Waldorf eskoletan hazitako ikasleak emaitza hobeekin pasatzen direla unibertsitatera. Gure eskola gazteak oraindik ez dauka lekurik estatistiketan, baina badakigu hemendik joan diren ikasleak oso ondo integratu direla bai sozialki eta bai akademikoki. Langileak dira, jakin mina dute, gauzen zergatia bilatzen dute, kritikoak ere izan daitezke gustatzen ez zaienarekin, eta batez ere gazte sortzaileak dira, sortzaileak eta beren buruan eta beren iritzian konfiantza dutenak.

GURE HEZKUNTZAREN ETA ETORKIZUNEKO ERRONKAK

Ez dakigu gure gazteek zeri egin beharko dioten aurre etorkizunean. Hori da garbi daukagun gauza bakarra. Beraz, gure zeregina da gazteei imajinatu ere ezin ditugun egoerei aurre egiteko gaitasuna ematea, ez baita nahikoa eduki jakin bat errepikatzeko prestatzea, zerbait gehiago behar dugu.

Horregatik, gure helburua da gure ikasleek bizitzarako funtsezkoak diren era guztietako trebetasunak eta inteligentziak eskuratzea: munduarekiko interesa eta erantzukizuna, ondo egindako lanarekiko pertseberantzia, iritzi propio eta independentea, jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, enpatia eta taldean lan egiten jakitea…

Laburbilduta, ikasleen kontzientzia indibidual eta soziala pizten lagundu nahi dugu, norbanako aske bezala duten esentzia galdu gabe gizarteratu daitezen. Gure heziketa askatasunera daraman heziketa da

HIRU ATALEKO ANTOLAMENDUA

Gizakiaren ezaugarria hiru atalez artikulaturik egotea da: buruan Pentsatzeko gaitasuna daukagu, Sistema Neurosentsorialaren bidez; enborrean bihotza eta birikiak ditugu, Sistema Erritmikoa osatuz eta Sentitzeko gaitasuna emanez; eta azkenik, Sistema Metabolikoan eta gorputz-adarretan (eskuak eta oinak) Egiteko gaitasuna daukagu.

Pentsatu, Sentitu eta Egiteko hiru gaitasun horien arteko erlazioa osasuntsua bada, haurraren garapena osasuntsua eta orekatua izango da.

Waldorf pedagogiaren sortzaile Rudolf Steiner doktorearen esanetan, “Gizakiaren” hiru ataleko irudi hau erakunde sozialei ere aplikatzen badiegu, erakundeen funtzionamendu harmoniatsua lortu dezakegu.

Horregatik, gure Geroa Eskola Gizakiaren hiru ataleko irudi horren arabera diseinatu dugu eta, beraz, Eskolaren antolamendua ere hiru ataletan banatuta dago.

HIZKUNTZA TRATAMENDUA

Hezkuntza elebidunaren aldeko apustua egiten dugu, euskaraz nahiz gaztelaniaz lan eginez, eta eredutzat bi hizkuntzetan gaitasuna duten irakasleak eskainiz.

Gure ustez, ezinbestekoa da lehendabizi haurraren ama hizkuntza egoki garatzea, haurra hizkuntza baten benetako balioaz jabetu behar delako lehenengo, gero beste batzuk ikasi ahal izateko. Horregatik, haurrak askatasuna behar du bere hizkuntzan hitz egiteko eta bere hizkuntza bere izate osoarekin garatzeko.

Hori dela eta, Haur Hezkuntzan haur bakoitzari bere ama hizkuntzan hitz egiten diogu. Haurrak bere izate osoarekin ikasten duenez, laster ikasiko du beste hizkuntza, dela imitazioz dela belarriz.

9 urte egin arte (Lehen Hezkuntzako 2. Zikloa), haurrak hizkuntza bat bere izate osoarekin ikas dezake, hau da, kontzeptu intelektualik gabe. Horregatik, garrantzitsua da hirugarren edota laugarren hizkuntza bat adin hori baino lehen ikasten hastea.

Lehen Hezkuntzan, haur bakoitzaren maila hartzen dugu kontuan, bi hizkuntzetako gaitasunak maila horretatik abiatuta garatzeko. Arloak beraz, hizkuntza batean zein bestean ematen ditugu, taldearen ezaugarrien arabera, eta beti ere kontuan hartuta azken helburua haurrak bi hizkuntzak menperatzera heltzea dela.

AZOKAK

Azokak aukera paregabea izaten dira hurbiltzen direnek eskolaren ikuspegi zabal bat hartzeko.

Munduko edozein Waldorf eskolatan azoka oso egun berezia izaten da beti, guraso, irakasle, ikasle eta edozein txokotatik hurbildu daitezkeen lagunen topaleku bihurtzen delako.

Alde batetik, gure ikasleek ikasturtean zehar egindako lanen erakusketa pedagogiko bat eskaintzen dugu, ikasleek egindako koadernoak, pinturak, akuarelak, eskulanak, egur-lanketak… familia eta lagunek ikusteko. Aukera paregabea da, beraz, ikasleen lanek Lehen eta Bigarren Hezkuntzako urteetan zehar nola eboluzionatzen duten miresteko.

Bestetik, gelak bisitatu daitezke eta irakasleekin hitz egin, edozein kezka eta galdera argitzeko.  Haur Hezkuntzako gela ere zabalik egoten da, lekua ezagutzeko eta txikitxoenei antzerki txiki bat eskaintzeko.

Bukatzeko, gurasoek eta ikasleek egindako eskulanen postuak ere baditugu, baita liburu-postu bat ere, pedagogiari, medikuntzari, haurrei eta antzeko gaiei buruzko liburuak edo ipuinak erosi nahi dituztenentzat.

Eguna gozatzeko, beti aurkituko dugu posturen bat edo beste gurasoek egindako jaki eta edari gozoak dastatzeko, eta beste guraso edo lagun batzuekin berriketan aritzeko, izan ere, gelako mahai baten edo patata-tortilla eder baten ingurua oso leku aproposa izaten da gutxitan ikusten direnak agurtzeko edo jende berria ezagutzeko.

ESKOLA

Hauxe duzue gure helburua: Waldorf pedagogia edonorentzat egotea eskura, ingurune naturalean ikastetxe alternatibo eta jasangarria eskaintzearen bidez, guraso guztien partaidetzak bultzaturik.

Pedagogia honetan haurra da ardatza, haurra eta bere garapen naturala errespetatzea, eta horrekin batera baita garapen horri buruz gogoeta egitea ere, garapenean sortzen zaizkion beharretan ahalik eta ondoen laguntzeko.

Gizakia hiru alderdik osatzen dutela uste dugu: pentsamenduak, sentimenduak eta egiteko gaitasunak. Horregatik, eguneroko jardunean hiru alderdi horiek lantzen ditugu eta eskola bera ere hiruko ereduan daukagu antolatuta ikuspegi horri jarraituz.

+ PEDAGOGIA EZAGUTU

IKASMAILAK ETA ORDUTEGIAK

TXIKITXOEN GELA

(1-2 URTE)

(2-3 URTE)

HAUR HEZKUNTZAKO GELA BATERATUA

(3-6 URTE)

ORDUTEGIA

GOIZEZ > 9:30etik 13:30era, norbaitek behar izanez gero ordutegi zabalagoa izan dezake, bai goizez eta bai arratsaldez.

 • OSTEGUN arratsaldetan ez dugu umerik hartzen, irakasleok klaustroa izaten dugulako 15:00etatik 19:00etara.

LEHEN HEZKUNTZA

BIGARREN HEZKUNTZA

ORDUTEGIA

GOIZEZ > 8:30etik 13:30era.

ARRATSALDEZ > 15:00etatik 16:00etara.

 • OSTEGUNarratsaldetan ez da klaserik izaten, Irakasleok klaustroa izaten dugulako 15:00etatik 19:00etara.

BESTE ZERBITZU BATZUK

GARRAIOIA

Eskolak autobus-zerbitzua dauka haurrak egunero Gasteiztik Trokonizera ekarri eta bueltan eramateko.

JANGELA

Eskolan haurrek bazkaltzen gelditzeko aukera dute, baina momentuz jatekoa eskaintzeko aukerarik ez dugunez, beraiek ekartzen dute bazkaria termoan.
 
Eskolak zaintzaileak jartzen ditu eguerdiko tarte horretan haurrak zainduta egon daitezen. 

ARGAZKI GALERIA

FORMAKUNTZA

Geroa Eskolan ekimen berri bat jarri genuen martxan 2015eko irailean: Waldorf Pedagogiako prestakuntza. Hiru ikasturteko iraupena du eta Waldorf-Steiner Eskolen Elkarteko Batzordeak babestu eta ziurtatzen du.

Konturatu ginen penintsularen iparraldean asko direla Waldorf Pedagogiako prestakuntza gogoz jasoko luketen pertsonak eta gogo horri erantzunez sortu zen ekimen hau.

Formakuntza asteburu osoko hamar bloketan ematen da, irailetik hasi eta ekainera bitartean. Ostiral arratsaldean hasten da bloke bakoitza eta igande eguerdian amaitu.

Lehenengo urtea ANTROPOSOFIAri eskaintzen zaio eta izen handiko adituek bideratzen dute, esate baterako, Didier Nuez, Antonio Malagón, Olga de Genaro, Lourdes Insagurbe, Joaquín Aguado eta antzeko adituek.

Formakuntzak alderdi praktikoa ere badu, izan ere, “Lan Taldeak” sortzen dira, partaideek beren iritzia adieraziz elkarrengandik ikasi eta aberasteko.

Horrekin batera, lehen urte honetan “Arte Tailerrak” ere badira, lan pertsonala eta auto-ezagutza bultzatze aldera.

Prestakuntza honetan, gainera, Waldorf Pedagogiako beste prestakuntza batzuetan ez bezala, “Ikasketa Taldeak” sortzen ditugu Antroposofiari buruzko irakurketetan sakontzeko. “Ikasketa Talde” bakoitzak Antroposofian esperientzia duen norbait du arduradun, taldeari laguntzeko. 10-15 laguneko taldeak dira.

Prestakuntzaren bigarren eta hirugarren urteak Waldorf DIDAKTIKA eta METODOLOGIAri eskaintzen zaizkio.

Prestakuntza honen beste ezaugarri bat da gehienez ere 40 lagun hartzen ditugula promozio bakoitzean, partaideen arteko harremana hurbila izatea ahalbidetzeko.

FAROLAREN FESTA

San Migel pasatu eta gero, udazkeneko korruak, haizea, euria… etortzen dira eta txoriek alde egiten dute leku epelagoetara. Zuhaitzetako hostoek dir-dir egiten dute udazkeneko koloreez jantzita, haizearekin dantzatzen dutela. Urtaroko mahaiak oihal gorri iluna edo marroia jasotzen du eta oihalaren gainean sustraiak, uzkurrak, gaztainak, intxaurrak, hurrak, orbelak, haziak eta iratxoz betetako leize bat agertzen dira. Haurrek izugarri maite dute hur bat edo haziren bat ekartzea, iratxoei jaten emateko. Gero lorategian ere neska-mutikoek leize antzekoak eraikiko dituzte han-hemenka. Farolaren jaia datorrenean, kandelatxo bat piztuko dugu iratxoen leizean, haiek ere beren argia izan dezaten.

Lorategian lan handia izaten dugu udazkenean: landare zimelak garbitu, orbelak jaso, konpost-gunera eraman… Haurrek poz-pozik laguntzen dute.

Azaroaren hasieran, Farolaren festa prestatzen hasten gara. Goizean argi elektrikoa geroxeago pizten dugu, haurrei egunaren iluntasuna bizitzeko aukera emateko. Kristalezko ontziak, jogurt-poteak edo antzekoak kolorezko zetazko paperaz bilduko ditugu, barruan kandelak sartu eta goizean pizteko. Farolaren festa badatorrela esaten digu horrek. Udan opari moduan jaso genituen argia eta berotasuna ekarriko ditugu gogora, Farolaren festara eta abendualdira konfiantzaz hurbiltzeko, helduok barruko argia dugula eta haurrak farolarekin lagunduta.

Egun hauetan haurrei farol bana egiten lagunduko diegu. Festara etorriko diren anai-arreba edo laguntxoei ere egingo diegu.

Farolaren egunean, azaroaren 11ren edo San Martin egunaren ondoren datorren lehen ostiralean, haurrak beren gurasoekin etorriko dira eskolara, kanpoan iluntzen hasten denean. Mahai baten gainean farol guztiak prest egongo dira, bakoitzak berea hartzeko. Kandela finak eta pospolo luzeak ere prest egongo dira, farolak erraz pizteko. Norbait farol guztiak banan-banan pizteaz arduratuko da eta beste bat haurrei farola piztuta emateaz. Maistra han egongo da guztien zain, bere farola piztuta duela. Haurrak prest daudenean, kanpora aterako dira ilaran eta kantuan. Gurasoak ere kantuan joango dira, batzuk ondoan beste batzuk atzean. Kanpoan ilun egongo da eta farolen ilara luzea lasai-lasai joango da kantuan aurrera egiten. Hau poza! Iratxoen etxetxoek ere argiak dituzte piztuta! Ibilbidea bukatutakoan borobil handi bat egin eta kantu bat abestuko dugu agurtzeko.

Haurrek harridura eta poztasun handiz bizi izaten dute jai hau. Gero gurasoekin ere etxean farola pizten jarraitzen dute, lotaratu baino lehen, ipuina kontatzerakoan, abesterakoan…

FAMILIA ESKOLA

Familia-eskola Waldorf eskolen ezaugarrietako bat da. Berebizikoa da gurasoek aktiboki parte hartzea Waldorf eskola batek ondo funtzionatzeko. Beste era batera esanda, Waldorf eskolak sendotu egiten dira haurren heziketa eta garapena eskolaren eta familiaren artean bideratzen denean.

Gaur egun, bai gizarteak eta bai eskolako familiek gero eta gehiago nahi dute heziketari buruzko gaietan sakondu. Bestalde, gure eskolako familiek premia sentitzen dute Waldorf pedagogiaren filosofia eta irizpideak, alegia, neska-mutikoek jasotzen duten pedagogia ezagutzeko. Horregatik, guraso talde batek “Familia Eskola” jarri zuen martxan, hitzaldiak, konferentziak, mahai-inguruak… eskainiz, beren seme-alaben heziketan laguntzeko, heziketa hori baita irakasleak eta gurasoak batzen gaituena.

Geroa Eskolan Waldorf-Steiner pedagogia darabilgu. Pedagogia honetan haurra da ardatza, haurra eta bere garapen naturala errespetatzea, eta horrekin batera baita garapen horri buruz gogoeta egitea ere, garapenean sortzen zaizkion beharretan ahalik eta ondoen laguntzeko.

+ INFORMAZIOA
ZATOZ ESKOLA EZAGUTZERA

EKINTZEN AGENDA

KONTAKTUA

Hemen gaude

C/Estación, 33

01193 Trokoniz – Álava

T. 945 29 34 55

info@geroaeskola.org

BLOGA

CARLOS MALAGONI ELKARRIZKETA

Azaroaren 4an Carlos Malagon izan genuen eskolan, Madrileko Micael Waldorf Eskolako Bigarren Hezkuntzako irakaslea....

Waldorf pedagogiak 100 urte

Waldorf pedagogia: “Ikas dezatela mundua aldatzeko” 2019ko irailaren 19an Waldorf eskolen mendeurrena ospatuko dugu “Learn to change the world” lemapean, izan ere, 100 urte beteko dira Stuttgarten lehen Waldorf eskola fundatu zenetik. Gaur egun Waldorf pedagogia mundu osoan zehar dago zabalduta eta guztira, 1.100 eskola ......

En Geroa Eskola aplicamos la pedagogía Waldorf-Steiner, basada en el respeto al niño y a su desarrollo natural, y a un trabajo de reflexión para acompañarlo en sus necesidades de desarrollo.

+ INFORMACIÓN
VEN A CONOCER LA ESCUELA

AGENDA DE ACTIVIDADES

BLOG

CARLOS MALAGONI ELKARRIZKETA

Azaroaren 4an Carlos Malagon izan genuen eskolan, Madrileko Micael Waldorf Eskolako Bigarren Hezkuntzako irakaslea....

Waldorf pedagogiak 100 urte

Waldorf pedagogia: “Ikas dezatela mundua aldatzeko” 2019ko irailaren 19an Waldorf eskolen mendeurrena ospatuko dugu “Learn to change the world” lemapean, izan ere, 100 urte beteko dira Stuttgarten lehen Waldorf eskola fundatu zenetik. Gaur egun Waldorf pedagogia mundu osoan zehar dago zabalduta eta guztira, 1.100 eskola ......

FIESTA DEL FAROL

Después de la época de San Miguel empezamos con los corros de otoño, con su viento, sus lluvias y la marcha de los pájaros a lugares más cálidos. Las hojas de los árboles brillan en sus colores de otoño y bailan alegremente en el viento. La mesa de la estación recibe una tela roja oscura o marrón y sobre ella se ven raíces, bellotas, castañas, nueces, avellanas, hojas secas, semillas y una cueva de enanos. A los niños les gusta traer una avellana o una semilla para que tengan comida los enanitos. En el jardín observamos cómo, a veces, los niños construyen cuevitas por allí y allá. En  la Fiesta del Farol podemos encender una vela de té en estas casitas para que los enanos también tengan una luz de fiesta.

Limpiamos el jardín de plantas marchitas, recogemos las hojas y llevamos todo al composta. Son actividades donde los niños ayudarán encantados.

A principios de Noviembre empezamos a preparar la Fiesta del Farol. Por las mañanas intentamos no encender inmediatamente la luz eléctrica para que la vivencia del tiempo más oscuro sea más perceptible por los niños. Podemos envolver vasos de cristal, de yogur o parecidos con papel de seda de color y meter velas de té dentro y encender, por las mañanas, algunas de estas lucecitas. Esto sirve también para recordar que la fiesta del farol está cerca. Recordamos la luz y el calor del sol que recibimos como regalo del verano y eso nos ayuda a caminar con confianza hacia la Fiesta del Farol y el Tiempo de Adviento, los adultos con su luz interior, los niños con su farol.

Con los niños preparamos, estos días, un farol para cada uno y alguno en reserva para hermanitos o amiguitos que vendrán de visita a la fiesta.

El día de la Fiesta del Farol, primer viernes después del 11 de noviembre (San Martín), los niños vienen con sus padres por la tarde a una hora que garantice que fuera está oscuro cuando salgamos al jardín con los faroles encendidos. En una mesa están todos los faroles listos para su distribución. Velas finas y cerillas largas están preparadas para encender los faroles fácilmente. Una persona enciende un farol detrás de otro, y otra persona entrega los faroles encendidos a los niños. La maestra está ya allí esperando con su farol encendido, y empieza a salir con los niños detrás de ella cantando. Los padres pueden también ir cantando detrás o cada pareja con su hijo. Fuera ya está oscuro y el cortejo va tranquilamente andando y cantando. ¡Qué júbilo, también en las casitas de los enanos brillan lucecitas! Al final todos forman un gran círculo, cantando la canción de despedida.

Es una fiesta que viven los niños llenos de asombro y alegría. Podemos recomendar a los padres seguir encendiendo el farolillo en casa, por ejemplo antes de dormir, contando un cuento, cantando…..

MERCADILLOS

Los Mercadillos son el marco idóneo para tener una visión amplia de la escuela.

Se trata de un día muy especial en todas las escuelas Waldorf del mundo. Es una jornada de encuentro entre padres, maestros, alumnos y amigos de todos los rincones.

Por una parte, se ofrece una exposición pedagógica de los trabajos realizados por nuestros alumnos durante el curso. Podemos contemplar los cuadernos que han elaborado, las pinturas, acuarelas, manualidades, madera, piedra, etc. Así podemos ver cómo evolucionan los trabajos de nuestros alumnos en el transcurso del primer septenio.

Por otra parte, también podemos visitar las aulas y hablar con los maestros, que pueden contestar a nuestras preguntas. El aula de infantil, también estará abierta y se ofrecerá un teatrillo para los más pequeños.

Tenemos puestos de venta de manualidades realizadas por padres y alumnos. También un puesto de libros, relacionados con la pedagogía, medicina, cuentos infantiles, etc. Un puesto de restaurante, en el cual podemos saborear las delicias que nuestros padres y madres preparan para que la jornada sea más llevadera. Además, es un lugar de encuentro de todos los padres y amigos. Siempre podemos hablar junto a una mesa de aula, o alrededor de una buena tortilla de patatas, así nos vemos las caras padres de otros niveles que pocas veces coincidimos.

GALERÍA DE FOTOS

FORMACIÓN

Desde Geroa Eskola tenemos el gusto de informaros de la puesta en marcha de una nueva iniciativa de Formación en Pedagogía Waldorf, que comenzó en septiembre del 2015 y tendrá una duración de tres cursos académicos. Dicha formación está avalada y amparada por la Junta de la Asociación de Centros Educativos Waldorf-Steiner.

La iniciativa surge como necesidad de dar respuesta a todas las personas de la zona norte que tienen interés en la Formación en Pedagogía Waldorf que, como hemos podido comprobar, son muchas.

La formación se impartirá en diez bloques de fin de semana, distribuidos en cada uno de los meses de septiembre a junio, ambos inclusive. Cada bloque comenzará el viernes por la tarde y finalizará el domingo al mediodía.

El fundamento del primer año será la ANTROPOSOFÍA. Este primer año, entre otros, contaremos con ponentes como: Didier Nuez, Antonio Malagón, Olga de Genaro, Lourdes Insagurbe, Joaquín Aguado…

La metodología con los ponentes tendrá su parte práctica, ya que se crearán “Grupos de trabajo” en los que los participantes podrán intercambiar opiniones y enriquecerse mutuamente.

También durante este primer año estarán muy presentes los “Talleres artísticos” de cara a potenciar el trabajo personal y el autoconocimiento.

Esta formación aporta como novedad, en relación a otras formaciones en Pedagogía Waldorf que conocemos, la puesta en marcha de “Grupos de estudio”, que profundizarán en diversas lecturas Antroposóficas. Cada “Grupo de estudio” estará acompañado y orientado por una persona responsable con experiencia en Antroposofía y  constituido por un número de10 a 15 personas.

El segundo y tercer año de formación se dedicará a la DIDÁCTICA y a la METODOLOGÍA Waldorf.

Conviene reseñar que se ha definido que dicha formación cuente con un máximo de 40 participantes, porque se quiere conseguir un acercamiento, un vínculo estrecho entre todos.

ESCUELA DE FAMILIAS

La escuela de familias es una tradición inherente a la escuela Waldorf. La parte activa de los padres y madres es esencial para tener el buen funcionamiento de una escuela Waldorf. Las escuelas Waldorf se fortalecen cuando la educación de los niños y su desarrollo van unidos en casa y en la escuela.

Ante la demanda tanto social como de las familias de nuestra escuela sobre temas referentes a la educación, y para afianzar el conocimiento sobre la filosofía y criterios de la pedagogía Waldorf, como sobre el contexto que se enseña a los alumnos, se ha pensado desde un grupo de padres y madres crear lo que llamamos “Escuela de familias”, y ofrecer conferencias, charlas, diálogos, que nos ayuden a todos en la labor educativa de nuestros hijos, que es la tarea fundamental y la que nos reúne.

LA EDUCACIÓN

Para responder a las necesidades vitales del niño se propone una pedagogía basada en el respeto al niño y a su desarrollo natural y en un trabajo de reflexión para acompañarlo en sus necesidades de desarrollo.

Educar al niño tiene por objetivo acompañarlo a través de las diferentes etapas de su desarrollo corporal, psicológico y cognitivo hacia su propia autonomía de forma que cuando sea adulto, sea capaz de tener iniciativa y de escoger libremente, de actuar de manera creativa en su entorno. Es por ello que el alumno es en todo momento el CENTRO del currículo.

“En la vida, más valioso que el saber es el camino

que se hace para adquirirlo.”

La primera escuela Waldorf nació en Alemania en 1919. Basó su método de enseñanza en las directrices trazadas por Rudolf Steiner (1.861-1.925), filósofo y profesor austríaco, que lo elaboró y formó con él a un grupo de maestros.

Esta escuela, que acogió a más de 700 niños, fue la pionera de un movimiento que se extendió por todo el mundo y que actualmente cuenta con más de 2.000 escuelas repartidas por unos 60 países de todos los continentes.

Estos centros engloban los ciclos de enseñanza: Jardín de Infancia, Primaria, Secundaria y Profesional. Esto supone que las escuelas Waldorf, integradas en el marco de “Escuelas Asociadas“ de la UNESCO, constituyen el movimiento escolar libre más importante del mundo.

La denominación de Escuelas libres, se refiere a que su misión fundamental es la de formar a los niños para la libertad. Los niños que acuden a las escuelas Waldorf reciben en ellas herramientas vitales para formarse como individuos respetables.

Rudolf Steiner, doctor en Filosofía y Letras, nació en 1861 en Kraljevec (Austria) y murió en 1925 en Dornach (Suiza). Cursó estudios de Ciencias Naturales, Matemáticas y Filosofía en Viena. Sus numerosas actividades culturales como escritor, redactor y docente, tanto en Viena, como Berlín y Weimar, donde editó la obra científica de Goethe, van reflejando el compromiso que él sentía, cada vez más, de elaborar, al comienzo del siglo XX, una “Ciencia Espiritual de orientación antroposófica“. Con la construcción del Goetheanum, Dornach (próxima a Basilea) se convierte en el centro de sus actividades.

La Antroposofía (viene del griego “antropos“, hombre y “sofia”, sabiduría), ofrece al hombre que se hace preguntas sobre sí mismo y su destino, una nueva imagen del mundo y del hombre, aplicando la rigurosa metodología científica al desarrollo de la ciencia espiritual.

Los resultados de la investigación espiritual de Rudolf Steiner se reflejan en la renovación de muchos sectores de nuestra vida como, por ejemplo: la pedagogía (Escuelas Waldorf), la medicina y pedagogía curativa, el arte (arquitectura, pintura, eurítmia y arte de la palabra), así como en la agricultura (método biológico dinámico) y el orden social (triformación del organismo social).

LA EDUCACIÓN

En estas edades tempranas, ¿qué necesita el bebé?

Necesita de un entorno seguro, un entorno en el que se sienta en confianza y en familia. Para ello integramos cuidados de calidad en el ritmo diario, tanto en el juego, en la higiene y en la alimentación, con distintas actividades como el masaje en el cambio de pañal o el hacer pan con alegría. Así diariamente trabajamos con amor en la creación de un apego seguro para que el niño viva en confianza y en seguridad y pueda desarrollar su autonomía. En este proceso no pueden faltar las normas y los límites que son parte de esa seguridad que necesita el niño.

En el aula de Maternal de Geroa Eskola tenemos muy en cuenta que el factor tiempo de cuidado extra-parental adquiere una relevancia muy grande a estas edades. Por esto hay una atención individualizada que refuerza su seguridad emocional interna, facilitando su desarrollo psicomotor, afectivo emocional y el desarrollo del lenguaje que son los tres ejes del desarrollo infantil: andar, hablar y pensar.

Creemos en una educación que ayude a la salud y al desarrollo equilibrado del niño, por eso le damos mucha importancia a acogerlo como en casa, cuidándolo y dándole en todo momento lo que necesita.

“… la primera ley de la niñez es que el cuerpo del niño pequeño en su totalidad es un órgano sensorio abierto a todo tipo de impresión. El niño es extremadamente sensible a su entorno inmediato. Una sonrisa, una expresión de amor, una palabra tierna (fuente todas ellas de calor y fuerza sin igual), los colores, las formas, el arreglo de las cosas, así como los pensamientos positivos de las personas en su entorno; todo moldea y forma al niño, de la misma manera que los hacen el nerviosismo, los actos insensatos y los arrebatos de mal genio. …”

Helmut von Kügelgen

El potencial de la acción resuelta del adulto tiene sus raíces en el primer septenio. Las semillas de las actividades infantiles alimentadas y guiadas con comprensión y amor fundamentan su capacidad de autodisciplina y su disposición para tomar la iniciativa en el futuro.

Todo lo que hacemos los adultos, especialmente cómo lo hacemos, actúa sobre las fuerzas de voluntad del niño, que responde a su entorno a través de la imitación. Durante la jornada escolar intentamos estimular la actividad interior y exterior del niño ofreciéndole:

 • Impresiones sensorias saludables 
 • Actividades saludables
 • Un saludable curso del día regulado por hábitos correctos

En la escuela infantil los niños aprenderán, además, a relacionarse con los demás, a convivir con otros niños y adultos, este aspecto social es de gran importancia en su proceso de desarrollo. En las aulas, como si de una gran familia se tratara, los niños tienen la oportunidad de tratarse con niños de diferentes edades, lo que enriquece las relaciones.

La esfera del sentir se desarrolla asimismo gracias a la forma artística del trabajo con los niños, el lenguaje, la música, las actividades plásticas, el modo en el que el ambiente que rodea al niño se cuida…

Los sentimientos y los valores juegan un papel muy importante en nuestra existencia. Queremos cultivar en los niños cualidades anímicas positivas como la autoestima, la cooperación, el respeto hacia los otros y hacia la naturaleza, la admiración, la reverencia, la compasión, la confianza, la capacidad de experimentar la belleza y la bondad… En el curso de la vida estos sentimientos se transforman construyendo la base de la capacidad de juicio.

La capacidad de pensar es la que nos permite relacionar, dar sentido y orden a lo que vivenciamos y a través de la cual nos sentimos integrados en el contexto del mundo. Hemos de tener en cuenta que la inteligencia no vive aislada en el cerebro del niño, sino que palpita en su voluntad, se desarrolla a través del hacer. Nuestro objetivo pedagógico en este caso es potenciar un pensar claro y preciso, por eso presentamos al niño actividades llenas de sentido que contengan secuencias fáciles de abarcar y una coherencia interna que una cada etapa conducente a la meta. El niño las imita primero y las comprende después, con lo que despertamos en él la comprensión a través del vivir y del hacer.

El juego libre desarrolla en el niño un pensamiento creador, le permite descubrir el mundo y las leyes de la naturaleza. Intentamos preservar la felicidad del niño al hacer descubrimientos en la actividad lúdica, cuando maneja y ensaya con los objetos, y también el estado de asombro previo al conocimiento, ya que ese asombro será el germen de las energías de conocimiento futuro.

El lenguaje es el instrumento del pensamiento, por eso utilizamos con los niños, a través del contacto personal directo, un lenguaje genuino (no infantilizado) bien articulado, rico y gramaticalmente diferenciado, siempre lleno de veracidad. La narración del cuento al final de la mañana constituye un momento privilegiado para este fin.

El pensar se relaciona también con la memoria. De los tres a los seis años el niño pasa de la memoria local a la memoria rítmica, y de ésta a la memoria temporal. Los ritmos diario, semanal, mensual y anual que trabajamos con los niños suponen una gran ayuda para esta evolución de la memoria, para ubicarse en la corriente temporal y comenzar su estructuración. También los cuentos, retahílas, rimas, canciones y trabalenguas suponen un aspecto importante en este desarrollo.

En Primaria el alma del niño comienza a desarrollar la imaginación, la capacidad creadora interna, propia, a través de la fantasía. El niño necesita sentir que el mundo es bello.

Si el mundo se le presenta como algo abstracto el entusiasmo no va a aparecer. Cualquier tema a tratar ha de presentarse de una manera viva e imaginativa para estimular la motivación y el interés.

La gran herramienta para ello es el desarrollo de lo artístico en todo el trabajo. Lo artístico debe prevalecer en cada momento y en cada tarea, no sólo en las asignaturas artísticas.

El fundamento de la enseñanza no son los libros de texto sino cuadernos que los mismos alumnos elaboran a partir del currículo homologado y adaptado al DCB de nuestra Comunidad Autónoma y enriquecido por la experiencia del profesorado.

Durante estos años, se imparten todos los conocimientos básicos sobre el lenguaje y las matemáticas, las ciencias sociales y naturales; la educación artística y la música; los idiomas y la educación ambiental. Pero asimismo se realizan todas las actividades que cultivan la imaginación y la creatividad práctica (recitado de poesía, dibujo, pintura, teatro, música, talla en madera, cobre, piedra).

En las Escuelas Waldorf, se incluyen en el programa, además de las materias intelectivas, las artísticas y las manuales tecnológicas, así como la educación física y los deportes, con el objeto de desarrollar armoniosamente las tres facultades del alma humana: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Todas estas actividades reforzadas por la atención emocional y el afecto, se convierten en la fuerza motivadora del alumno. Pero también le enseñan a pensar y le auto capacitan para enfrentarse con objetividad a situaciones desconocidas cuando sea adulto. Pues sólo se puede conseguir un pensar vivo individual con la ayuda de un sentir artístico.

La educación secundaria, que abarca desde los 12 a los 16 años, es una etapa muy importante en el desarrollo del joven porque en ella se encuentra en pleno proceso de transformación; empieza a experimentarse hacia adentro como individualidad y hacia fuera como ser social.

NUESTRO CURRÍCULUM EN SECUNDARIA

En GEROA ESKOLA, como escuela autorizada que somos, además de cumplir con el currículum oficial de Secundaria que plantea el Gobierno Vasco, trabajamos otros aspectos que consideramos importantes en la pedagogía Waldorf para conseguir una integridad en la educación ser humano. Se cultivan tanto las actividades artísticas y prácticas, como las que tienen un valor cognitivo.

El currículum está preparado para que el joven en su edad adulta pueda:

 • Pensar con libertad y tener juicios propios.
 • Tener el equilibrio anímico adecuado que le permita moverse en lo social.
 • Llevar a cabo esos impulsos, esos ideales; en definitiva llevar a la voluntad sus propósitos.

Queremos formar alumnos creativos y por eso es importante darles la posibilidad de que creen cosas nuevas todos los días. En nuestra escuela los alumnos no tienen libros de texto y esto implica que ellos mismos, con un gran trabajo de voluntad, han de crear sus propios libros. También implica que el maestro ha de preparar la clase de forma siempre nueva y creativa y es que difícilmente puede enseñar a ser creativo quien no lo es.

Además de las clases de arte específicas (música, talla, dibujo…), el arte está integrado en todas las asignaturas (matemática, historia, idiomas…) y todos los días se comienza la jornada recitando poesía, tocando la flauta o haciendo ejercicios rítmicos que ayudan a despertar al joven. La experiencia enseña que estas actividades no sólo estimulan la creatividad en el campo artístico sino también en el campo intelectual. La ciencia ya ha demostrado que el movimiento, la música y la poesía ayudan a comprender mejor otras asignaturas como por ejemplo, la matemática o la filosofía.

PAUTAS METODOLÓGICAS EN SECUNDARIA

Las asignaturas troncales se imparten en periodos de aproximadamente tres semanas, todos los días, durante las primeras dos horas de la mañana. Esta manera de abordar las asignaturas ayuda a profundizar y concentrar en ellas el interés del alumno.

Cada asignatura es un pretexto para ofrecer a los adolescentes nuevas perspectivas, dirigiendo su atención hacia el mundo.

La experimentación se convierte en la puerta de entrada de las asignaturas científicas. En el método pedagógico tradicional estamos acostumbrados a que se enuncia la ley y con ella se resuelven los problemas. Con la Pedagogía Waldorf se realiza un camino fenomenológico y desde la experiencia los alumnos llegan a deducir la ley que se esconde detrás de los fenómenos.

Con ello animamos a los alumnos a confiar en su pensar y a apreciar ideas de carácter abstracto y lógico.

También los estimulamos a desafiar actitudes y suposiciones que antes habían aceptado por la autoridad y les ayudamos a formular sus propios puntos de vista a la vez que a aceptar el hecho de que los demás quizás ven el mundo de otra manera.

Apoyamos el desarrollo saludable de la propia capacidad de juzgar las cosas individualmente y les incentivamos para que vayan ejercitando gradualmente la responsabilidad social en el contexto de la comunidad de su clase. En esta edad es importante que los alumnos se experimenten a sí mismos como ciudadanos del mundo y como individuos que tienen responsabilidades sociales.

¿CÓMO SE MIDEN LOS RESULTADOS DE NUESTRA ENSEÑANZA?

Los resultados se pueden medir comprobando que cada alumno haya recibido los fundamentos necesarios para evolucionar de modo adecuado. Partimos de la convicción de que cada alumno es único y de que en su singularidad siempre trae algo nuevo para aportar al mundo. Debemos permitir  que afloren en él sus potencialidades permitiéndole que sea y que desarrolle su individualidad.

“No hemos de preguntarnos que necesita
saber y conocer el ser humano para mantener
el orden social preestablecido; sino:
¿qué potencial hay en el hombre
y que puede desarrollarse en él?
Así será posible aportar al orden social
nuevas fuerzas procedentes de la generación
joven. De esta manera, siempre pervivirá en
este orden social lo que hagan de él los
hombres integrales que se incorporen al
mismo y no se hará de las nuevas generación
lo que el orden social existente quiere
hacer de ellas.”

Rudolf Steiner

Los resultados también se miden constatando que los alumnos se integran con resolución en la vida social. En los países en los que la pedagogía Waldorf  tiene reconocimiento las estadísticas muestran que los alumnos formados en las Escuelas Waldorf obtienen mejores resultados a la hora de acceder a los estudios universitarios.

Nuestra joven escuela no puede mostrar todavía tales estadísticas, pero podemos afirmar que los alumnos que han salido de ella se han integrado muy bien desde el punto de vista social y académico en otras escuelas. Son jóvenes trabajadores y curiosos a los que siempre les gusta conocer el porqué de cada cosa. Pueden ser críticos con aquello que no les gusta, pero sobre todo son jóvenes muy creativos que confían en sí mismos y en su propio juicio.

LOS RETOS DE NUESTRA EDUCACIÓN Y DEL FUTURO 

Está claro que hoy no conocemos los retos a los que nuestros jóvenes van a tener que enfrentarse en el futuro, por lo tanto tenemos que educarlos para que sean capaces de responder a situaciones que ni nos imaginamos. Hoy ya no sirve solamente reproducir un contenido dado. Necesitamos algo más.

Para ello queremos que nuestros alumnos adquieran habilidades e inteligencias muy diversas que son fundamentales en la vida: interés y responsabilidad en el mundo, perseverancia en el trabajo bien hecho, juicio propio e independiente, capacidad de hablar en público, empatía y saber trabajar en equipo…

Con todo ello queremos estimular el despertar de la conciencia individual y a la vez social de los alumnos, para que se puedan adaptar al orden social, pero sin perder su esencia como individuos libres que deben ser. Nuestra educación es una educación hacia la libertad. 

TRIFORMACIÓN

El Hombre es un ser Triformado o Triarticulado. En la cabeza, en la cual se encuentra el Sistema Neurosensorial, se asienta la facultad anímica del Pensar.

En el tronco se hallan el corazón y los pulmones, ambos conforman el Sistema Rítmico, en el que se asienta la facultad anímica del Sentir. Y por último en el Sistema Metabólico y los Miembros (manos y pies) se asienta la facultad anímica de la Voluntad.

Una sana relación entre estas tres facultades de Pensar, Sentir y Voluntad dará como resultado un sano y equilibrado desarrollo en la evolución del niño.

Como el fundador de la Pedagogía Waldorf, el Dr. Rudolf Steiner hizo saber, esta imagen del “Hombre” si es trasladada a cualquier organismo social dará sus frutos y hará que dicho organismo funcione de modo armónico.

En nuestro caso el organismo que nos ocupa es la Escuela “Geroa Eskola – Escuela Libre”, organismo que ha sido diseñado en base a esta imagen del Hombre triformado, y por lo tanto también la organización de la Escuela es de carácter triformado.

TRATAMIENTO LINGÜÍSTICO

Se apuesta por una educación bilingüe, dándole a la palabra bilingüe su verdadero significado: se trabaja en euskera y en castellano, dos lenguas que tendrán como modelo a profesorado capacitado.

El desarrollo apropiado de la lengua materna es imprescindible para que el niño capte de verdad el valor de una lengua y posteriormente pueda aprender otras. Es por eso que el niño necesita libertad para expresarse en su idioma y desarrollarlo en todo su ser.

Todo esto implica que en el Jardín de Infancia a cada niño se le hablará en su lengua materna. Como el niño aprende con todo su ser, pronto será capaz de adquirir el otro idioma, por imitación y oído.

El niño, hasta los 9 años (2º ciclo de Educación Primaria) puede aprender un idioma y su estructura con todo su ser y sin necesidad de conceptos intelectuales, por eso la importancia de empezar con un tercer e incluso con un cuarto idioma antes de esa edad.

En Educación Primaria se tendrá en cuenta el nivel de cada alumno y a partir de ahí se irán desarrollando sus capacidades lingüísticas en ambos idiomas. Las diferentes asignaturas se impartirán en uno u otro idioma dependiendo de las circunstancias particulares de cada grupo, teniendo siempre en cuenta que el fin en este sentido es el dominio de ambas lenguas.

CONTACTO

Dónde estamos

C/Estación, 33

01193 Trokoniz – Álava

T. 945 29 34 55

info@geroaeskola.org

LA ESCUELA

Nuestro objetivo es poner la pedagogía Waldorf al alcance de todos, creando un centro de educación alternativa y sostenible, situado en un entorno natural y con participación de los padres, como impulsores de la actividad del centro.

Para responder a las necesidades vitales del niño, se propone una pedagogía basada en el respeto al niño y a su desarrollo natural, y a un trabajo de reflexión para acompañarlo en sus necesidades de desarrollo.

Asimismo, partimos de un punto de vista tripartito del ser humano que abarca el pensar, el sentir y la voluntad. Nuestra labor en el aula va dirigida a trabajar estos tres aspectos e incluso la misma escuela está organizada en base a ese punto de vista que le llamamos triformación.

+ CONOCER PEDAGOGÍA

CURSOS + HORARIOS

AULA MATERNAL

(1-2 AÑOS)

(2-3 AÑOS)

JARDIN DE INFANCIA UNITARIA

(3-6 AÑOS)

HORARIO

MAÑANA > De 9.30h a 13.30h, con posibilidad de ampliar el horario en caso necesario tanto por la mañana como por la tarde.

 • Los JUEVES por la tarde no habrá clase, ya que de 15h a 19h se reúne el Claustro de Maestros.

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

HORARIO

MAÑANA > De 8:30h a 13:30h.

TARDE > De 15h a 16h.

 • Los JUEVES por la tarde no habrá clase, ya que de 15h a 19h se reúne el Claustro de Maestros.

OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE

La escuela cuenta con servicio de autobuses desde Vitoria-Gasteiz a Trokoniz, llevando y trayendo a los niños a clase cada día.

COMEDOR

Los alumnos pueden quedarse a comer en la escuela; sin embargo, la escuela no dispone aún de servicio de comedor y tienen que traer ellos mismos su comida en termo.
La escuela cuenta con servicio de cuidadoras para que los niños estén atendidos durante el tiempo del mediodía.

En Geroa Eskola aplicamos la pedagogía Waldorf-Steiner, basada en el respeto al niño y a su desarrollo natural, y a un trabajo de reflexión para acompañarlo en sus necesidades de desarrollo.

+ INFORMACIÓN
VEN A CONOCER LA ESCUELA

AGENDA DE ACTIVIDADES